Er pauser spild af tid?

Er pauser spild af tid?

Er der tid til at holde pauser i løbet af en travl hverdag?

Er der tid til at springe dem over?

Er pauser spild af tid?

Et problem med videnarbejde – i forhold til manuelt arbejde – kan være, at det kan være svært at gøre op, hvor meget man har lavet. En mand der graver et hul med en skovl ved hele tiden ret præcist, hvor langt han er nået, og hvor langt han har igen. Med videnarbejde er dette ofte ikke tilfældet.

Selvom vi har brugt 2 timer på en opgave, er det bestemt ikke givet, at vi er nået tilnærmelsesvis dobbelt så langt som efter den første time.

Men vi kan forsøge at tænke over, hvad vi i højere grad kan gøre for at sikre, at arbejdet skrider mere regelmæssigt fremad.

Her kan pauser ofte være nyttige.

Manglende pauser kan resultere i en række uheldige konsekvenser som stress, manglende koncentrationsevne, nøleri, unødvendige fejlrater m.m.

Pauser kan give ny energi og overskud til at klare de efterfølgende opgaver. Og de kan i højere grad sikre, at vi ikke går unødvendigt i stå som følge af udmattelse, manglende energi, at vi går sukkerkolde m.m.

Det, der før i tiden var pauser, bliver i stigende grad fyldt ud med, at vi lige drikker vores kaffe på vores arbejdsplads, at vi lige skriver en sms eller checker for nye beskeder, mens vi venter i en kø. Og mobiltelefonen står altid åben, uanset om vi kører bil, er ude og handle eller ligger i sofaen.

Specielt når man sidder med tungere opgaver kan det være nyttigt med hyppige pauser. Eller hvis man i længere perioder sidder i fastlåste arbejdsstillinger.

For at sikre fortsat fokusering og koncentration vil det derfor ofte være nødvendigt med hyppige pauser. Ellers risikerer man – i jagten på at få noget fra hånden – at fortsætte så langt, at man når til et punkt, hvor man er så udmattet og ukoncentreret, at det er svært at fortsætte produktivt med opgaven. Så resultatet bliver ofte det modsatte af det, man forsøger at opnå, nemlig at både produktiviteten og kvaliteten af det arbejde, der udføres, falder.

Af og til er det nødvendigt med længevarende pauser men ofte vil hyppige og korte pauser kunne sikre evnen til længevarende arbejde.

Den enkelte arbejdsgiver og den enkelte leder har også en rolle her, idet det kan være en befrielse at høre fra sin leder, at det er ok at holde pauser i løbet af arbejdsdagen. Således vil medarbejdere bedre kunne holde pauser med god samvittighed.

Pauser kan antage mange former. Det behøver ikke kun være at sidde stille og roligt og kigge ud af vinduet. Det kan også være at bryde arbejdet for at hente ens post, hente kaffe, gå en tur rundt på arbejdspladsen, køre et ærinde, kaste sig over en anden aktivitet der ikke i samme grad kræver ens koncentration, gå hen til en kollega i stedet for at sende en mail, gå en tur samtidig med at man holder møde o.s.v.

Forsøg evt. at udvikle en liste over små pauseaktiviteter, f. eks. lidt i stil med følgende liste:

  • Hent posten
  • Gå en tur rundt i virksomheden
  • Gå et ærinde
  • Få noget frisk luft og få ilt til hjernen
  • Sæt kaffe over
  • Fyld depoterne op, så du ikke mangler blodsukker og dermed går sukkerkold – spis noget frugt o.l. men pas på med chokolade, sodavand o.l. hvis det skal have den ønskede effekt
  • Vand blomsterne
  • Skift toner i printeren
  • Slå mobiltelefonen fra, når du er er ude og køre
  • o.s.v.

Mulighederne er ofte forskellige, men find nogen der lader sig indpasse i din arbejdssituation.

af Frants Dige Pedersen, PIE


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.