Sørg for nem adgang til værktøjer og viden…

Piloten ved det Kirurgen ved det Tandlægen ved det Piloten, kirurgen og tandlægen er alle eksempler på profiler, hvor det at have nem adgang til værktøjer og viden er af afgørende betydning for at kunne virke effektivt i deres jobs. Men hvad med os funktionærer, videnmedarbejdere m.m., hvad enten vi er sælgere, indkøbere, teknikere, ingeniører,…

Styrer du dine afbrydelser – eller er det afbrydelserne, der styrer dig?

Afbrydelser er over os. Mere end nogensinde. Afbrydelser fra telefoner, kolleger, åbne kontorlandskaber, e-mails, messaging, SMSere, pling-lyde m.m. Og passer man ikke på, så risikerer man, at det er afbrydelserne, der styrer en i stedet for, at det er en selv, der styrer afbrydelserne. Hvem kender ikke til det, når man på vej hjem fra…

Gør op med produktivitetsforhindringer

I vores hverdag kan vi ofte være udsat for en række påvirkninger, der er med til at begrænse vores produktivitet. Nu behøver det ikke at være et problem i sig selv, men hvis det er noget, der gentager sig ofte, kan det naturligvis påvirke vores produktivitet voldsomt. Er dette tilfældet, er det til gengæld også…

Styrk produktiviteten – gør op med stress

Der bliver i disse år talt meget om stress. Nu kan der være flere årsager til stress, hvoraf nogle måske er faktorer, vi ikke selv har så stor indflydelse på. Men meget kan vi dog selv gøre for at tage kampen op imod stress. Og da stress er en kæmpe produktivitetsdræber kan det være værd…

STOP DOING! – spar tid ved at skære ned på ikke produktive gøremål

Mange har en “to-do” liste fyldt med udestående opgaver, der venter på at blive gennemført. Og ofte vokser og vokser den over tiden. Men hvem har en “stop doing” liste? I den amerikanske ledelsesguru Jim Collins bog “Good to Great” fokuseres der på, hvad der kendetegner de virksomheder, der for alvor har haft succes…… Han…

Sæt en bremse i over for hyppige hastesager

Oplever du jævnligt, at du må styrte af sted for at nå en eller anden tidsfrist? Hastesager er dagligdagen for mange medarbejdere og ofte med den konsekvens, at man risikerer at lave fejl, fordi man kan være mere tilbøjelig til at springe over, hvor gærdet er lavest. Og de opgaver man havde planlagt for dagen,…

Vind mere tid ved at trække på styrker

I en travl hverdag kan det ofte være en fordel at tænke mere over sine muligheder for at trække på andres styrker. Lad os f. eks. sige at du står med en given opgave, som du vurderer andre har bedre forudsætninger for at løse, end du selv har. Måske kan en kollega klare opgaven på…

Vær i god tid

Mange af os husker endnu, hvordan vi i skoletiden sad sent oppe aftenen før stilen skulle afleveres og kæmpede for at få denne gjort færdig, så den kunne blive afleveret til tiden. Selv om man naturligvis stadigvæk kan havne i en tilsvarende situation, så er der imidlertid ofte store tidsmæssige fordele forbundet med at være…