Kurser

Den produktive sælger

Under kurset Den produktive sælger fokuseres der på, hvordan sælgere kan arbejde produktivt og resultatorienteret. Giv salgsafdelingen et produktivitetsboost med deltagelse i kurset. Læs mere her.

Grundlæggende salgstræning

På kurset Grundlæggende salgstræning sættes der fokus på, hvordan sælgere kan styrke deres evner til at sælge. Med større fokus på at sælge værdi samt bedre håndtering af kundens indvendinger, er sælger stærkt rustet til hurtige at kunne gennemføre salg. Læs mere her.

Telefonsalg

Under kurset Telefonsalg fokuseres der på, hvad der skal til for at trænge effektivt igennem i telefonen i forbindelse med salg via telefonen. Læs mere her.

Bedre kundeservice og mersalg

På kurset Bedre kundeservice og mersalg sættes der fokus på, hvad god kundeservice er, og hvordan man i højere grad sikrer, at kundeservice får den nødvendige opmærksomhed i en travl hverdag. Læs mere  her.

Personlig effektivitet

Under kurset Personlig effektivitet lærer deltagerne, hvordan de kan blive bedre til at få mere ud af arbejdsdagen, når denne er præget af massiv informationspåvirkning, mange afbrydelser, mange hasteopgaver m.m. Dermed vil de også kunne opnå større arbejdsglæde og undgå stress. Læs mere her.

Den produktive leder

På kurset Den produktive leder lærer lederne, hvordan de kan blive bedre til at få mere ud af arbejdsdagen, når denne er præget af personaleledelse, telefonsamtaler, møder, e-mails, rejser, arbejde med PC’er, afbrydelser, kundebesøg, leverandørkontakt, planlægning, videnarbejde, sagsbehandling, projektopgaver, kørsel, forfølgelse af målsætninger, opfølgning m.m. Læs mere her.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.