Kursus: Den produktive leder

Kursus: Den produktive leder

Hvad kan vi lære af de mest produktive ledere?

På kurset Den produktive leder sættes der fokus på, hvad de mest effektive ledere gør anderledes.

Ledere har gennemslagskraft. Det følger af deres stilling. Derfor kan lederes kendskab til produktivitet også have en stor effekt for driften af deres afdeling.

En leder, der virkelig forstår at arbejde med sin egen og sin afdelings produktivitet, er et stort aktiv for enhver organisation.

På kurset Den produktive leder lærer lederne, hvordan de kan blive bedre til at få mere ud af arbejdsdagen, når denne er præget af personaleledelse, telefonsamtaler, møder, e-mails, rejser, arbejde med PC’er, afbrydelser, kundebesøg, leverandørkontakt, planlægning, videnarbejde, sagsbehandling, projektopgaver, kørsel, forfølgelse af målsætninger, opfølgning m.m.

For mange ledere har arbejdsdagen i de senere år ændret karakter, så den i dag er præget af massiv informationspåvirkning, mange afbrydelser, mange hasteopgaver m.m.

På trods af at lederne samtidig hermed har fået adgang til produktivitetsværktøjer som mobiltelefon, e-mail, Office pakke, ny ERP og CRM løsning, Internet m.m., oplever mange imidlertid ikke, at de har fået mere tid af den grund – nærmest tværtimod. Mange ledere kan derfor have svært ved at få tiden til at slå til. Og det samme er ofte tilfældet for de medarbejdere, de har rapporterende til sig.

Uanset om dit udgangspunkt er som ovenfor, eller du bare har et ønske om at få mere tid til din rådighed, kan du få mere tid ved at deltage i kurset Den produktive leder – ofte op til flere timer pr. uge. Ekstra tid du kan bruge på særligt vigtige opgaver eller på at reducere stressniveauet. Du vil også mere aktivt kunne gå ind og forbedre produktiviteten i din afdeling, idet du vil blive i stand til bedre at rådgive dine medarbejdere om, hvordan også de kan forbedre deres produktivitet uden at løbe hurtigere.

Du lærer også at arbejde resultatorienteret, så indsatsen i højere grad koncentreres imod de aktiviteter, der fører til resultater.

Metoderne, der undervises i, er meget konkrete og har for længst vist deres bæredygtighed i praksis. Flere af metoderne kan benyttes såvel på arbejde som privat.

Mål
Målet med Den produktive leder er at styrke ledernes kendskab til produktivitetsteknikker, der kan hjælpe lederne til at udvikle virksomhedens produktivitet og konkurrenceevne. Målene som du vælger at forfølge ved at deltage i kurset kan være forskellige. Det tager du selv stilling til. Men du lærer om værktøjer, hvor du kan realisere mål på følgende områder:

 • Forøgelse af indtjeningen i afdelingen
 • Forøgelse af salget
 • Forøgelse af virksomhedens konkurrenceevne og produktivitet f. eks. målt som ordinær indtjening/medarbejder
 • Bedre ressourceanvendelse i afdelingen
 • Reduktion af dit eget og afdelingens stressniveau
 • Frigørelse af ressourcer der kan anvendes til at yde en bedre kundeservice, iværksættelse af projekter, der løbende skubbes ud i fremtiden m.m.
 • Hvordan du i højere grad som rollemodel for dine medarbejdere kan inspirere dem til også at arbejde proaktivt og professionelt med deres produktivitet

Som med alle kurser skal der naturligvis handling til for at realisere målsætningerne. Men mange vil opleve, at såfremt de sætter handling bag, vil gevinsten komme både hurtigt og sikkert.

Indhold

 • At arbejde resultatorienteret
 • At skabe et “LEAN Office”
 • Hvordan førende virksomheder løbende trimmer deres afdeling
 • At arbejde med produktivitet i 3 niveauer: personligt, i afdelingen/virksomheden og i forhold til tredjepart
 • Hvordan du befordrer produktiviteten i din afdeling
 • Hvordan du undgår utilsigtet at spænde ben for udviklingen af produktiviteten i din afdeling
 • Der skal motivation til. Ellers sker ting ikke af sig selv. Hvordan sikres den nødvendige “drivkraft” i afdelingen?
 • At strategien kan have stor betydning for produktiviteten
 • At komme hurtigt og systematisk igennem din e-mail
 • At følge systematisk op på kunder, kolleger m. fl.
 • At skyde genvej, når du søger ny viden
 • At optimere arbejdsgange, så rutineopgaver fylder væsentlig mindre
 • At blive bedre til informationssøgning på Internettet
 • At planlægge din tid, så tiden anvendes dér, hvor det lønner sig bedst
 • At håndtere afbrydelser
 • At indrette din fysiske og elektroniske arbejdsplads på produktivitet
 • At få mere ud af dine møder, din rejseaktivitet, din telefon m.m.
 • Hvordan du håndterer nøleri
 • Hvordan du holder hovedet koldt i en travl hverdag og alligevel når dine målsætninger
 • At blive bedre til at indsamle, arkivere og genbruge nyttig viden
 • At blive væsentlig hurtigere til at finde arkiverede filer
 • At skabe vind-vind situationer via dit personlige netværk
 • At skyde genvej, når du skal igangsætte store og nye projekter
 • At arbejde produktivt uden det resulterer i stress

Målgruppe
Den produktive leder henvender sig til alle typer af ledere, hvad enten det er direktører, økonomichefer, salgschefer, produktionschefer, forvaltningschefer, selvstændige m. fl.

Form
Kurset afvikles over 2 dage som åbent kursus med gennemgang af metoder, praktiske øvelser, dialog, præsentation af eksempler m.m.

Undervejs i forløbet får du masser af inspiration, f. eks.:

 • Virksomheder, hvor medarbejderne klarer 2 til 20 gange så meget som tilsvarende medarbejdere i andre virksomheder.
 • Medarbejdere der i dag sparer tusindvis af timer i forhold til tidligere på at udarbejde markedsføringsmateriale.
 • Den selvstændige, der nåede sine målsætninger om samtidig at få mere fritid, en mindre stresset hverdag og en større indtjening efter at have taget sin arbejdsstil op til ny vurdering.
 • Lederen, der i dag sparer en halv dag hver uge efter at medarbejderne er begyndt at foretage tidsregistreringer m.m. på en smartere måde.
 • Den logistikansvarlige, der sparer masser af tid ved at skyde genvej og etablere kompleks ny lagerløsning i løbet af kort tid.
 • Den tidligere kursusdeltager, der øgede indtjeningen i sin virksomhed med 40-50% fra et i forvejen højt niveau. Stigningen indfinder sig næsten fra dag til dag og har – nu 3-4 år efter – holdt sig der siden. Stigningen kan føres tilbage til anvendelse af blot en af de metoder, der undervises i på kurset.
 • Virksomheden der i løbet af kort tid fik 23 nye kunder blandt en målgruppe på 200 identificerede store kundeemner. Ved at angribe kundeemnerne på en ny måde skød de i løbet af kort tid genvej til denne målgruppe og en omsætning på 35 millioner kr.
 • Medarbejdere der i dag sparer masser af tid i forhold til tidligere, når de udarbejder kontrakter i forbindelse med nye projekter.
 • Virksomheden, der ved at arbejde mere resultatorienteret, skabte en højere indtjening på blot én måned end det hidtil bedste årsresultat.

Virksomhedskursus
Den produktive leder afholdes over 2 dage fra kl. 09.00-16.00 begge dage.

PIE kan tilbyde at afholde kurset som virksomhedskursus – f. eks. for hele ledergruppen.

Kontakt PIE og hør nærmere.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.