Kursus: Den produktive sælger

Kursus: Den produktive sælger

Under kurset Den produktive sælger fokuseres der på, hvordan sælgere kan arbejde produktivt og resultatorienteret.

Produktive sælgere gør en stor forskel. Produktive sælgere er nemlig fokuserede. Fokuserede på at øge salgstiden. Fokuserede på at tiden, der bruges på salg, bruges optimalt. I forhold til ikke produktive sælgere kan forskellen i salgsresultat som følge heraf være meget væsentlig. Produktive sælgere tænker i produktivitet. Hvordan kan den tid, der ikke bruges på salg, minimeres? Hvordan kan de mere effektivt trænge igennem over for deres kundeemner? Hvordan får de mere ud af arbejdstiden uden at løbe hurtigere? Lykkes sælgeren med at udvikle sin produktivitet, kan det have væsentlig indflydelse for virksomhedens indtjening.

Mål
Formålet med kurset er at:

 • Styrke sælgernes produktivitet ved at sikre mere tid til salg samt en mere målrettet og resultatorienteret salgsindsats
 • Sikre sælgerne større arbejdsglæde ved at give praktisk inspiration til, hvordan de kan få væsentligt mere ud af deres arbejds- og salgsindsats

Indhold

 • At arbejde resultatorienteret
 • At komme hurtigt og systematisk igennem e-mail
 • At følge systematisk op på kunder, kolleger m. fl.
 • At skyde genvej, når der søges ny viden i salgsarbejdet
 • At øge hitraten på tilbud
 • At optimere arbejdsgange, så rutineopgaver fylder væsentlig mindre
 • At planlægge arbejdstiden, så salgstiden anvendes dér, hvor det lønner sig bedst
 • At indrette den fysiske og elektroniske arbejdsplads på produktivitet
 • Hvordan man holder hovedet koldt i en travl hverdag og alligevel når sine målsætninger
 • At blive bedre til at indsamle, arkivere og genbruge nyttig salgsviden
 • At skabe vind-vind situationer via det personlige netværk
 • At skyde genvej, når der skal igangsættes store og nye projekter
 • At arbejde produktivt uden det resulterer i stress

Målgruppe
Den produktive sælger
henvender sig til sælgere, salgschefer, salgskoordinatorer, sagsbehandlere, medarbejdere i kundeservice m. fl.

Form
Kurset afvikles som klassekursus over 2 dage med gennemgang af metoder, praktiske øvelser, dialog, præsentation af eksempler m.m.

Metoderne, der undervises i, er meget konkrete og har for længst vist deres bæredygtighed i praksis. Og flere af metoderne kan benyttes såvel på arbejde som privat.

Undervejs i forløbet får du masser af inspiration
Bliv også inspireret ved at høre om en række eksempler på medarbejdere, der allerede sparer masser af tid:

 • Virksomheden hvor 80-100 sælgere hver uge sparede masser af tid og blev i stand til hurtigere at lukke ordrer – efter at de begyndte at arbejde smartere med viden. Sælgerne gav udtryk for, at det var deres væsentligste produktivitetsværktøj.
 • Virksomheder, hvor medarbejderne klarer 2 til 20 gange så meget som tilsvarende medarbejdere i andre virksomheder.
 • Medarbejdere der i dag sparer tusindvis af timer i forhold til tidligere på at udarbejde markedsføringsmateriale.
 • Den selvstændige, der nåede sine målsætninger om samtidig at få mere fritid, en mindre stresset hverdag og en større indtjening efter at have taget sin arbejdsstil op til ny vurdering.
 • Virksomheden der i løbet af kort tid fik 23 nye kunder blandt en målgruppe på 200 identificerede store kundeemner. Ved at angribe kundeemnerne på en ny måde skød de i løbet af kort tid genvej til denne målgruppe og en omsætning på 35 millioner kr.
 • Virksomheden der øgede indtjeningen i sin virksomhed med 40-50% fra et i forvejen højt niveau. Stigningen indfinder sig næsten fra dag til dag og har – nu 3-4 år efter – holdt sig der siden. Stigningen kan føres tilbage til anvendelse af blot en af de metoder, der undervises i på kurset.
 • Medarbejdere der i dag sparer masser af tid i forhold til tidligere, når de udarbejder kontrakter i forbindelse med nye projekter.
 • Virksomheden, der ved at arbejde mere resultatorienteret, skabte en højere indtjening på blot én måned end det hidtil bedste årsresultat.

Virksomhedskursus
Den produktive sælger afholdes over 2 dage fra kl. 09.00-16.00 begge dage.

PIE kan tilbyde at afholde kurset som virksomhedskursus – f. eks. for hele salgsafdelingen.

Kontakt PIE og hør nærmere.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.