Kursus: Bedre kundeservice og mersalg

Kursus: Bedre kundeservice og mersalg

På kurset Bedre kundeservice og mersalg sættes der fokus på, hvad god kundeservice er, og hvordan man i højere grad sikrer, at kundeservice får den nødvendige opmærksomhed i en travl hverdag.

Mål
Formålet med kurset er at:

 • Yde god kundeservice uden det bliver alt for ressourcekrævende
 • Styrke din forståelse for god kundeservice og hvordan den konkret ydes
 • Sikre ydelse af god kundeservice…også når der er ekstra travlt
 • Sikre en systematisk indsats ved i højere grad at række ud efter de mersalgsmuligheder, der dagligt er i forbindelse med vores dialog med kunderne
 • Stabilisere indtjeningen ved større grad af fokus på mersalg

Indhold

 • Hvad forstår vi ved god kundeservice?
 • Hvor langt skal vi strække os for at yde god kundeservice?
 • Mersalg – for kundeservicemedarbejdere er der ofte en række gunstige mersalgsmuligheder
 • Typiske kundeservicebrølere og hvordan vi undgår dem
 • De kritiske øjeblikke – når kunden vurderer os
 • Hvordan yder vi den gode kundeservice?
 • Hvordan identificerer vi kundens udtalte og ikke udtalte forventninger?
 • Hvordan afdækker vi kundens situationsbestemte behov?
 • Når stress spænder ben for god kundeservice
 • Hvordan skabes det nødvendige overskud til at yde kundeservice i en travl hverdag?
 • Hvordan håndterer vi utilfredse og vrede kunder?
 • Hvordan arbejder vi mere systematisk med kundeservice?
 • Hvordan arbejder vi effektivt med kundeservice?
 • Den nødvendige motivation
 • Arbejdsglædens betydning for god kundeservice
 • Fra kursus til daglig handling – Hvordan gøres kundeservice til en daglig rutine?

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere der er beskæftiget med kundeservice, hvad enten de selv yder den, eller de er ansvarlige for virksomhedens kundeservice.

Form
Kurset afvikles som klassekursus over 1 dag med gennemgang af metoder, praktiske øvelser, dialog, præsentation af eksempler m.m.

Metoderne, der undervises i, er meget konkrete og har for længst vist deres bæredygtighed i praksis.

Undervejs i forløbet får du masser af inspiration

 • Hør hvordan flere virksomheder via en systematisk indsats forsøger at overgå kundens forventninger
 • Hvordan flere virksomheder for 5. gang topper listen med branchens mest tilfredse kunder
 • Hør hvordan flere virksomheder aktivt har taget stilling til den kundeservice, de ønsker at yde
 • Hør hvordan en virksomhed satte sit gode renommé over styr ved blot at fejle én gang under én enkelt ekspedition. Det kostede efterfølgende virksomheden en større formue at genoprette renomméet
 • Hvordan en virksomhed øgede sit salg med 30% fra dag til dag ved at sætte mersalget i system
 • Hvordan en virksomhed undgik forventet katastrofeår ved at sætte alle medarbejdere på kursus i mersalg. Salget blev i stedet et jubelår, idet salget blev forøget med flere millioner

Virksomhedskursus
Bedre kundeservice og mersalg
kan vi tilbyde at holde hos jer som et 1 dags virksomhedskursus f. eks. fra kl. 09.00-16.00.

—-

“Vi har deltaget i kurset Bedre kundeservice med alle vores montører. Det var et godt kursus, hvor der var fokus på, hvad montørerne kan gøre for at forbedre deres service over for vores kunder. Under kurset var montørerne igennem en række øvelser, hvor de konkret blev bedt om tage stilling til, hvordan kundeservice kan komme til udtryk i deres hverdag, og hvordan de kan være mere opmærksom på mersalgsmuligheder. Det var rigtig godt. Og efter kurset kan vi konstatere, at montørerne faktisk bruger det.”
Adm. direktør Bill Jensen, Alux A/S, Silkeborg
www.alux.dk

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.