Om PIE

Om PIE

PIE (Powerful Innovation Experience) er et konsulentfirma, der fokuserer på, hvordan virksomheder i et stærkt konkurrencepræget forretningsmiljø kan opnå vækst. Vi udfordrer således den måde, tingene gøres på i dag, anviser nye veje og forsøger at inspirere vore kunder m.h.t., hvordan de kan opnå vækst.

PIE tilbyder kursusløsninger og rådgivning vedrørende produktivitet, salg/kundeservice og innovation.

PIE tror på værdien af, at det er kunderne selv, der iværksætter løsningerne. Det er derfor PIEs mål løbende at præsentere lønsomme løsninger, der andre steder har vist deres bæredygtighed, for på den måde at give kunderne adgang til konkrete metoder, de kan benytte til at skabe vækst i deres virksomhed. Hvad kan vi således lære af de bedste?

Indehaver af PIE er Frants Dige Pedersen.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.