Kursus: Personlig effektivitet

Kursus: Personlig effektivitet

Alle kan løbe hurtigere. På den lange bane er det imidlertid sjældent en særlig holdbar form for effektivitet. I stedet for bare at arbejde hårdere kan det være mere nyttigt at lære af dem, der arbejder såvel mere effektivt som smartere. Det vil ofte være den mest holdbare form for effektivitet. Under kurset Personlig effektivitet lærer deltagerne, hvordan de kan blive bedre til at få mere ud af arbejdsdagen, når denne er præget af massiv informationspåvirkning, mange afbrydelser, mange hasteopgaver m.m. Dermed vil de også kunne opnå større arbejdsglæde og undgå stress.

På trods af at medarbejderne i de senere år har fået adgang til en række produktivitetsværktøjer som mobiltelefon, e-mail, Office pakke, Internet m.m., oplever mange imidlertid ikke, at de har fået mere tid af den grund – nærmest tværtimod. Mange medarbejdere kan derfor have svært ved at få tiden til at slå til.

Uanset om dit udgangspunkt er som ovenfor, eller du bare har et ønske om at få mere tid til din rådighed, kan du få mere tid ved at deltage i kurset Personlig effektivitet – ofte op til flere timer pr. uge. Ekstra tid du kan bruge på særligt vigtige opgaver eller på at reducere stressniveauet.

Du lærer også at arbejde resultatorienteret, så din indsats i højere grad koncentreres imod de aktiviteter, der fører til resultater.

Metoderne, der undervises i, er meget konkrete og har for længst vist sin bæredygtighed i praksis. Flere af metoderne kan benyttes såvel på arbejde som privat.

Mål
Målet med Personlig effektivitet er at styrke medarbejdernes kendskab til produktivitetsteknikker, der kan hjælpe dem til at få mere ud af deres arbejdsdag. Målene som du vælger at forfølge ved at deltage i kurset kan være forskellige. Det tager du selv stilling til. Men du lærer om værktøjer, hvor du f. eks. kan realisere mål på følgende områder:

 • Reduktion af dit eget og afdelingens stressniveau
 • Ved at blive i stand til at nå mere uden at løbe hurtigere, vil du også kunne få større arbejdsglæde. Det kan være svært at føle arbejdsglæde, hvis man hele tiden føler, man er ved at drukne i arbejde
 • Sikre mere tid til væsentlige opgaver, der måske i dag udsættes igen og igen. Det kan være udviklingsprojekter, salg, kundeservice m.m.
 • Bedre ressourceanvendelse i afdelingen således I får mere ud af jeres arbejdsindsats og dermed vil have nemmere ved at konkurrere
 • Som med alle kurser skal der naturligvis handling til for at realisere målsætningerne. Men mange vil opleve, at såfremt de sætter handling bag, vil gevinsten komme både hurtigt og sikkert.

Indhold

 • At arbejde resultatorienteret
 • At komme hurtigt og systematisk igennem din e-mail
 • At følge systematisk op på kunder, kolleger m. fl.
 • At blive bedre til informationssøgning på Internettet
 • At planlægge din tid, så tiden anvendes dér, hvor det lønner sig bedst
 • At håndtere afbrydelser
 • At indrette din fysiske og elektroniske arbejdsplads på produktivitet
 • At få mere ud af dine møder, din rejseaktivitet, din telefon m.m.
 • Hvordan du håndterer nøleri
 • Hvordan du holder hovedet koldt i en travl hverdag og alligevel når dine målsætninger
 • At arbejde produktivt uden at dette resulterer i stress

Målgruppe
Personlig effektivitet henvender sig til funktionærer lige fra assistenter til indkøbere, sagsbehandlere, sælgere, IT medarbejdere, teknikere, ingeniører, ledere m.fl.

Form
Kurset afvikles over 1 dag med gennemgang af metoder, praktiske øvelser, dialog, præsentation af eksempler m.m.

Undervejs i forløbet får du masser af inspiration, f. eks.:

 • Virksomheder, hvor medarbejderne klarer 2 til 20 gange så meget som tilsvarende medarbejdere i andre virksomheder.
 • Medarbejdere der i dag sparer tusindvis af timer i forhold til tidligere på at udarbejde markedsføringsmateriale.
 • Den selvstændige, der nåede sine målsætninger om samtidig at få mere fritid, en mindre stresset hverdag og en større indtjening efter at have taget sin arbejdsstil op til ny vurdering.
 • De to medarbejdere, der laver stort set det samme, den ene har 6 e-mails i indbakken, den anden har 600. Hvorfor den store forskel?
 • Medarbejdere der i dag sparer masser af tid i forhold til tidligere, når de udarbejder kontrakter i forbindelse med nye projekter.
 • Profiler, der ved mere aktivt at styre deres kalender, får plads til nødvendige åndehuller i en travl hverdag.

Virksomhedskursus
Personlig effektivitet afholdes over 1 dag fra kl. 09.00-16.00.

PIE kan tilbyde at afholde kurset som virksomhedskursus.

Kontakt PIE og hør nærmere.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.