Den produktive medarbejder leder sig selv

on

Nu om dage er det måske nemmere end nogensinde at have travlt hele ugen uden at være specielt produktiv. Passer man ikke på, risikerer man, at produktiviteten ikke forbedres – eller måske endog forringes som følge af det pres, funktionærer løbende udsættes for. Telefonen ringer, en kollega kommer forbi og uroen i åbne kontorlandskaber medfører ofte afbrydelser af arbejdet. Samtidig tager informationsstrømmen til. Der skal således tages stilling hele tiden, når nye e-mails dukker op i indbakken. Mange medarbejdere vil af og til kunne have en fornemmelse af, at de laver stadig mere, men måske uden de får mere ud af deres indsats. Arbejdsdagen har således fået karakter af, at der er mange forhold, der aktivt trækker nedad og berøver en mulighederne for at forbedre ens produktivitet. At have en time af og til i fred og ro til fokuseret arbejde er i mange virksomheder nærmest en umulighed. Og det på trods af at mange af dem det trods alt lykkes for, angiver at så får de virkelig noget fra hånden.

Skal produktiviteten i højsædet i sådan et miljø, vil det ofte kræve at medarbejderen i højere grad tager ansvar for sin produktivitet. At medarbejderen i højere grad begynder at lede sig selv. For selvfølgelig kan der gøres noget. Men det forudsætter initiativ og vilje til at gøre noget ved ens produktivitet. Medarbejderne bør selv drive værket. Det er ikke ensbetydende med, at det er hårdt. Men det er ensbetydende med, at indsatsen i højere grad har retning, der er fokuseret på at skabe resultater og indfri målsætninger.

Nogle væsentlige spørgsmål, som enhver medarbejder – leder eller ikke leder – af og til bør gøre sig klart er følgende:

  • Givet mit job, hvad er så min væsentligste funktion, og hvor lang tid bruger jeg på det?
  • Som person hvad er så mine væsentligste styrker, og hvor meget bruger jeg dem i min nuværende funktion?
  • Byder mit job på spændende udfordringer, som jeg er optaget af at leve op til, eller er det bare et 8-16 job, jeg har for at kunne leve livet fra 16-8?
  • Hvordan kan jeg løbende forbedre min produktivitet og bidrage aktivt til forbedring af mine kollegers produktivitet?
  • Hvordan skaber jeg rum til fokuseret arbejde?
  • Hvordan definerer jeg produktivitet for mit arbejde, og hvordan udvikler det sig?

Det er også med til at forøge arbejdsglæden når man lykkes med at forbedre sin og sine kollegers produktivitet. Styrkes produktiviteten styrkes konkurrenceevnen og dermed jobsikkerheden.

Ledelsen derimod kan til gengæld arbejde aktivt for at skabe gode rammer for produktivt arbejde. Sørge for adgang til produktivitetsværktøjer, men også fysiske forhold, der giver mulighed for fokuseret arbejde m.m. Og de kan inspirere medarbejderne m.h.t., hvordan de kan forbedre deres produktivitet.

Af Frants Dige Pedersen, PIE

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.