Styrer du dine afbrydelser – eller er det afbrydelserne, der styrer dig?

on

Afbrydelser er over os. Mere end nogensinde. Afbrydelser fra telefoner, kolleger, åbne kontorlandskaber, e-mails, messaging, SMSere, pling-lyde m.m. Og passer man ikke på, så risikerer man, at det er afbrydelserne, der styrer en i stedet for, at det er en selv, der styrer afbrydelserne.

Hvem kender ikke til det, når man på vej hjem fra arbejde reflekterer over dagens forløb, så har dagen fået et helt andet forløb end forventet? Ofte fordi man har tilladt at afbrydelserne tog magten fra en.

Af og til kan det imidlertid være nødvendigt at tage kampen op med afbrydelserne, så de får et passende omfang. Så der også er plads til produktivt arbejde. For det er netop det produktive arbejde, der lider.

Undersøgelser viser – ikke overraskende – at jo mere kompleks en opgave man arbejder med, jo længere tid tager det at genoptage tråden efter en afbrydelse. Afbrydes man derfor igen og igen kan selve behandlingstiden for en opgave forlænges betydeligt i forhold til, hvad det ville have taget, såfremt man havde haft mulighed for at udføre opgaven uden afbrydelser. Dertil kommer at kvaliteten af arbejdet ret naturligt også forringes med mange afbrydelser.

Hvad kan man så gøre for at tage kampen op med afbrydelserne? Dette vil naturligvis afhænge af ens arbejdssituation, men følgende angrebsvinkler vil nok kunne hjælpe mange til mere uforstyrret arbejde:

  • Slå telefonen fra – både den faste og den mobile telefon
  • Slå lyden fra, når der kommer nye e-mails, sms’ere m.m.
  • Aftal med kolleger at I på skift tager telefonvagten, så I giver hinanden lejlighed til på skift at arbejde fokuseret
  • Find et rum, hvor der kan arbejdes i fred og ro
  • Angiv i kalenderen hvornår du ikke vil forstyrres
  • Sæt dine betingelser for forstyrrelser – f. eks. ingen forstyrrelser fra 8 til 9 eller at du kun vil forstyrres, hvis det er kritisk for andre
  • Erkend at forstyrrelser er uundgåelige, men forsøg at samle dem på bestemte tidspunkter
  • Arbejd hjemme

Af Frants Dige Pedersen, PIE

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.