Gør op med produktivitetsforhindringer

on

I vores hverdag kan vi ofte være udsat for en række påvirkninger, der er med til at begrænse vores produktivitet. Nu behøver det ikke at være et problem i sig selv, men hvis det er noget, der gentager sig ofte, kan det naturligvis påvirke vores produktivitet voldsomt. Er dette tilfældet, er det til gengæld også væsentligt, at man tager fat om det og forsøger at gøre noget ved det.

Eksempler på produktivitetsforhindringer:

  • forretningsgange, der resulterer i problemer, der gentager sig
  • hyppige hasteopgaver, der kunne være undgået
  • unødvendige afbrydelser fra kolleger, mobiltelefoner, e-mail m.m.
  • kolleger/chefer, der altid lige skal have noget gjort… i allersidste øjeblik
  • holdningen: “alt for alle”
  • m.m.

Det kan naturligvis være en udfordring at gøre op med disse forhindringer, fordi årsagen måske findes i virksomhedskulturen. Er det imidlertid tilfældet, så er der sikkert også mange andre, der rammes af det. Og det gælder sikkert både internt og hos virksomhedens kunder. Dermed er der blot endnu mere grund til at gøre noget ved det.

I første omgang er det et spørgsmål om at få identificeret, hvilke forhindringer, der fylder og dernæst at tage stilling til, hvad der skal gøres for at gøre op med disse forhindringer i fremtiden.

 Af Frants Dige Pedersen, PIE

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.